תקנון מועדון הלקוחות של דניה קוסמטיקס בע"מ- GADE  ("מועדון הלקוחות")

 

מועד השקת מועדון הלקוחות הינו:  11.9.2022

 1. כללי

         1.1      תנאי תקנון זה יחולו על חברות מועדון הלקוחות הרוכשות מוצרים של חברת דניה קוסמטיקס בע"מ ח.פ 511068405 ("דניה") מרח' הקדר 16 נתניה, ישראל. מיקוד 4237796 טלפון 09-8864000, באמצעות אתר האינטרנט של דניה בכתובת: www.gade.co.il ("האתר").

         1.2     עלייך לקרוא מידי פעם תנאי תקנון זה הואיל ותנאים אלה יכולים להשתנות מעת לעת.

        1.3      צירופך למועדון הלקוחות הינו ללא תשלום ומתבצע באופן אוטומטי עם רישומך באתר בעת רכישת מוצרים באתר. הצירוף חל הן על לקוחה חדשה והן על לקוחה ותיקה. באם אינך מעוניינת להצטרף למועדון הלקוחות ו/או לצורך הסרתך ממועדון הלקוחות שלנו, בכל מועד שהוא, תוכלי לפעול באחת מן הדרכים הבאות:

 • שליחת מייל לכתובת הדואר האלקטרוני: .info@gade.co.il
 • באמצעות פניה ב"צור קשר" באתר.

                  באם לאחר הסרתך תרצי לשוב ולהצטרף למועדון הלקוחות פני לדניה באמצעות שליחת מייל לכתובת הדואר האלקטרוני: info@gade.co.il או באמצעות פניה ב"צור קשר" באתר.

        1.4   תקופת פעילות מועדון הלקוחות הינה בלתי קצובה. בכל מקרה של הפסקת פעילות מועדון הלקוחות דניה תמסור על כך הודעה מוקדמת, בהתאם להוראות הדין לרבות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981, לחברות מועדון הלקוחות ותאפשר להן לממש את הזכויות ו/או ההטבות בתקופת הפעילות.

1.5       הוראות התקנון הינן בלשון נקבה לצרכי נוחות בלבד והן מתייחסות, כמובן, גם לגברים.       

 

 1. תכנית צבירת הנקודות וההטבות של מועדון הלקוחות ("תכנית הנאמנות")

        2.1    תכנית הנאמנות מיועדת ללקוחה פרטית ולשימושה האישי בלבד (להלן: "הלקוחה"). אין להשתמש בתכנית הנאמנות למטרות עסקיות או מסחריות כלשהן.

        2.2     צבירת הנקודות וניצול ההטבות בגין הנקודות שנצברו יהיו החל ממועד ההצטרפות למועדון הלקוחות ובמהלך שנה (12 חודשים) ממועד זה (להלן: "שנת הנאמנות"). בסיום שנת הנאמנות לא תהא ללקוחה כל זכות בגין הנקודות שנצברו במהלך שנת הנאמנות והן יתאפסו. ממועד סיום שנת הנאמנות ואילך תתחיל הלקוחה לצבור נקודות חדשות בשנת הנאמנות הבאה וחוזר חלילה מדי שנה. לדוגמה, באם לקוחה הצטרפה/צורפה למועדון הלקוחות ב- 1.10.22 היא תוכל לנצל את ההטבות בגין הנקודות שתצבור עד לסיום שנת הנאמנות דהיינו עד 30.9.23. במועד זה הנקודות יתאפסו ותחל צבירה אוטומטית חדשה של נקודות מ 1.10.23 ועד 30.9.24 וחוזר חלילה.

         2.3   ניתן לצבור נקודות בכל קניה באתר או בפעולות שונות המקנות נקודות ללא קשר לקניה. כך לדוגמה ביצוע משימה באתר תצבור נקודות (באם יירשם באתר כי המשימה תאפשר צבירת נקודות) כגון תיוג ברשתות החברתיות בהן החברה מפעילה חשבון רשמי, כתיבת ביקורות וכיו"ב. חלק מהמשימות ניתנות לביצוע מספר פעמים בעוד שמשימות אחרות ניתנות לביצוע פעם אחת בלבד על ידי הלקוחה, הכל כפי שיפורט באתר ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של דניה.

        2.4   תכנית הנאמנות מבוססת על נקודות ומחולקת לארבע דרגות ("דרגת נאמנות"):

 1. GA-DE Loyalty
 2. GA-DE Star
 3. GA-DE Icon
 4. GA-DE Exclusive

        2.5   לקוחה תמויין לדרגת נאמנות מסויימת בהתאם להיקף הרכישות שביצעה באתר במשך 12 חודשים מרגע צירופה למועדון.       

      2.6  דרגת הנאמנות של לקוחה תישאר אותה דרגת נאמנות גם בשנת הנאמנות שלאחר תום שנת הנאמנות.

        2.7   לכל דרגת נאמנות הטבות שונות החלות על אותה דרגת נאמנות  אשר עשויות להשתנות מעת לעת ו/או יתכן שיוצעו באופן מוגבל. דרגת נאמנות גבוהה תכיל את ההטבות של דרגת הנאמנות הנמוכה ממנה. כך לדוגמה הדרגה הגבוהה ביותר (4) תכלול גם את כל ההטבות של הדרגות הנמוכות ממנה (1-3) בנוסף להטבות שלה.

        2.8   ההטבות עשויות להיות בין היתר, הכפלת נקודות, הטבת יום הולדת, משלוח חינם, הטבות בלעדיות למוצרים בגודל מלא וכד', הכל כפי שיפורסם באתר ו/או בתקנון וכפוף לשינויים מעת לעת.

        2.9   עליה או ירידה בדרגת הנאמנות תלויה בהיקף הרכישות של הלקוחה באתר במהלך שנת הנאמנות.

       2.10   לקוחה תצבור נקודות במהלך ביצוע רכישה באתר,(הנקודות הנצברות כפי סכום ההזמנה לא כולל מע"מ) ו/או תהנה מן ההטבות רק באם תזין בעת הרכישה אותה כתובת דואר האלקטרוני הרשומה ככתובתה במועדון הלקוחות. חשבון משתמשת מוגדר כלקוחה עם כתובת מייל יחודית. כתובת דואל אלקטרוני אחת תהא משויכת לחשבון אחד בלבד. רק לקוחה שתשלם בגין רכישת המוצרים תהא זכאית לנקודות/הטבות. פרטי החשבון של הלקוחה, כולל פרטי אבטחה, הינם חסויים ואינם ניתנים לשיתוף ו/או להעברה.

       2.11   לקוחה לא תוכל לממש נקודות ו/או הטבות במועדי מכירות מיוחדים כגון בלק פריידי (black Friday) וכד'. במועדי מכירות מיוחדים אלה תתאפשר אך צבירת נקודות.

 

 

 1. שווי הנקודות ומימושן לפי דרגת נאמנות

מודגש כי שווי הנקודות, אפשרות מימושן וכל נתון אחר או הטבה להלן עשויים להשתנות מעת לעת לפי שיקול הדעת הבלעדי של דניה.

  3.1   בדרגת נאמנות 1,2: 1 ₪ =1 נקודה. בדרגת נאמנות 3: 1 ₪=1.25 נקודות. בדרגת נאמנות 4: 1ש"ח =1.5 נקודות.

 

3.2     בתום שנת הנאמנות יפוגו (יתאפסו) כל הנקודות של הלקוחה שהצטברו במהלכה. כלומר, לקוחה שלא מימשה נקודות במהלך שנת הנאמנות לא תוכל לנצל את הנקודות ולהנות מן ההטבות בגינן לאחר סיום אותה שנת נאמנות.

3.3     ניתן לקבל הטבה של מוצר חינם מתוך מוצרים אשר עשויים להיות מוצגים בדף מועדון הלקוחות ככאלה שיוענקו תמורת הנקודות (להלן: "מוצרי הנקודות") או להמיר את הנקודות לשקלים בקניה באתר לפי מפתח הבא: כל 100 נקודות יקנו 5 ₪. (כלומר 5% מהקניה).

3.4     מוצרי הנקודות, באם וככל שיוצגו בדף מועדון הלקוחות כהטבה, יהיו זמינים עד גמר המלאי ו/או עד החלטת דניה. לדניה שיקול דעת בלעדי לשנות/להחליף/לבטל את מוצרי הנקודות מעת לעת.

3.5     בכל רכישה ניתן לממש הטבה אחת בלבד בגין הנקודות.

3.6     ברכישת מוצרים של 99 ₪ ניתן לממש נקודות בכפולות של 100 נקודות. כלומר, ברכישת מוצרים בסך 99 ₪ באם ללקוחה יש 450 נקודות היא תוכל לממש רק 400 נקודות.

3.7     ניתן לממש את הנקודות בדרך של הנחה בגין המוצרים אשר בסל הקניות של הלקוחה בעת הרכישה או לקבל מוצר אחד חינם מבין מוצרי הנקודות.

3.8     מימוש הנקודות אפשרי אך ורק באתר של דניה בישראל, בכתובת www.gade.co.il.

3.9     מודגש כי היקף, סוג, זכות וכל הכרוך בהטבות/בנקודות/במוצרי הנקודות כמפורט בסעיף 3 לעיל/בתקנון זה עשויים מעת לעת להשתנות ו/או להתבטל ו/או יתכן שיוצעו באופן מוגבל ו/או זמני, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של דניה וכפי שיפורסם באתר מעת לעת.

3.10      באם הלקוחה תורה על הסרתה ממועדון הלקוחות יפוגו/יבוטלו כל הנקודות ו/או ההטבות שנצברו לה בתכנית הנאמנות והיא לא תזכה לתשלום, הטבה או פיצוי כלשהו בגינן.

 1. תנאים והגבלות

4.1     לקוחה אשר תרכוש גיפט קארד של דניה תזכה בנקודות בהתאם לסכום ששילמה עבור הגיפט קארד.

          4.2     לקוחה אשר תרכוש מוצרים באמצעות גיפט קארד לא תזכה שוב בנקודות בגין סכום הגיפט קארד בו עשתה שימוש ברכישה. לדוגמא, באם לקוחה תרכוש מוצרים בסך של 300 ₪ ותשלם בגינם בגיפט קארד בסך של 200 ₪ ובנוסף תשלם 100 ₪ באמצעי תשלום אחר, הלקוחה לא תזכה לנקודות בגין 200 ₪ אלא אך בגין הסכום של 100 ₪.

          4.3     הנקודות שנצברו ולא נוצלו למימוש הטבות במהלך שנת הנאמנות אינן ניתנות להמרה למזומן או כל הטבה או זכות אחרים.

          4.4     במקרה של החזרה או החלפה של מוצרים אשר בעת רכישתם נצברו נקודות, אזי הנקודות שנצברו בשל רכישת המוצרים ינוכו אוטומטית מהחשבון ששימש לרכישה. הנקודות ינוכו בשיעור זהה לערכן המקורי.

          4.5     באם לקוחה עשתה שימוש בנקודות בעת רכישת מוצרים באתר, רק ביטול מלא של הרכישה יזכה את הלקוחה בהשבת הנקודות  בהן עשתה שימוש כהטבה בעת הרכישה. באם הלקוחה תבטל רק חלק מהרכישה לא תוחזרנה לה נקודות כלשהן בהן השתמשה כהטבה.

          4.6     בעת הרכישה לא ניתן לממש נקודות בנוסף לשימוש בקופונים אחרים, אולם ניתן לממש נקודות בגין אחד ממוצרי הנקודות (ככל שיהיו כאלה) בנוסף לשימוש בקופונים אחרים. לדוגמה, תתאפשר קבלת מוצר ממוצרי הנקודות תמורת מימוש נקודות בנוסף לשימוש בקוד קופון הנחה של 20% על רכישה באתר.

 1. אחריות

          5.1     בכפוף להוראות הדין, ההשתתפות בתכנית הנאמנות הינה באחריותה הבלעדית של הלקוחה.

          5.2     בכפוף להוראות הדין, דניה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה שייגרמו בגין השתתפות בתכנית הנאמנות. 

 1. שונות

          6.1     תכנית הנאמנות כפופה להוראות שבתקנון זה.

          6.2     דניה שומרת לעצמה הזכות לשנות את תנאי תכנית הנאמנות ו/או להגבילה ו/או להפסיקה ו/או לבטלה בהתאם להוראות הדין ולרבות בנוגע למתן הודעה מוקדמת.   

          6.3     היה ותמצא אי התאמה או סתירה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל מין וסוג, ביחס לתכנית הנאמנות תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.

          6.4     לקוחה אשר תעבור על הוראות תקנון זה ו/או על הוראות כל דין, לא תהא זכאית לקבלת הטבות/ נקודות לפי תקנון זה.

          6.5     דניה שומרת לעצמה את הזכות לאסור וזאת על כל פעולה ו/או על מימוש הטבות, נקודות או זכויות אשר בתכנית הנאמנות, לרבות להורות על השעיה או הפסקת חברות במועדון הלקוחות במקרים של ניצול לרעה ו/או הפרת הוראות התקנון או כל דין לרבות במקרים של פעילות בלתי חוקית, הונאה, מצג שוא וכדומה ובין היתר, שימוש בלתי מורשה בהטבות ו/או זכויות. במקרים כאלה גם יבוטלו כל הנקודות ו/או ההטבות שנצברו.

          6.6     אי שימוש בזכות המוקנית לדניה על פי תקנון זה לא יחשב ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר, דומה או שאינו דומה.

          6.7     בהשתתפות הלקוחה בתכנית הנאמנות מצהירה ומאשרת הלקוחה כי קראה את התקנון והיא מקבלת עליה את הוראותיו, ובאם לא קראה, כי ניתנה לה אפשרות לקרוא את התקנון והיא מסכימה ומאשרת כי תקנון זה והוראותיו יחולו עליה ויחייבו אותה לכל דבר וענין בכל הקשור בתכנית הנאמנות ובמועדון הלקוחות.

          6.8     בכל מקרה שיוכח כי קיימת עילה לפי דין בגינה נמנע מלקוחה מלהצטרף לתכנית הנאמנות או לזכות בהטבה כלשהי, יוגבל הפיצוי לו תהא זכאית הלקוחה לאחר שתוכיח את תביעתה, עד לגובה ההטבה המוקנית במסגרת תכנית הנאמנות ולא מעבר לכך.

          6.9     ההטבות/הנקודות הינן אישיות ואינן ניתנות להמרה בכסף ו/או בשווה ערך אחר ו/או בכל דרך אחרת. במידה והלקוחה לא תממש את ההטבה /הנקודות מכל סיבה שהיא או באם הנקודות ו/או ההטבות אבדו ו/או מומשו בדרך של הונאה, לא תהיה ללקוחה זכות לפיצוי ולא זכות אחרת כלשהי.

          6.10   כל הטבה, זכות, נתון, פרט, מועד, מיקום, תנאי, דרישה וכיוצ"ב המפורטים בתקנון זה ניתנים  לביטול ו/או לשינוי ו/או לתיקון ו/או להשלמה ו/או לוויתור והכל בהתאם לנסיבות ולשיקול דעתה הבלעדי של דניה והכל ובכפוף לדין.

          6.11   לדניה הזכות הבלעדית בין היתר, לשנות מחירי ו/או מגוון המוצרים באתר ו/או לבטל ו/או להחליף את מוצרי הנקודות מעת לעת. ללקוחה לא תהא כל זכות ו/או טענה כי ציפתה לקבל מוצר מסוים שאזל, הוצא מקטגוריה מסויימת או התייקר וכד'. לדניה שיקול הדעת הבלעדי לשנות מעת לעת תנאי תקנון זה והכל בכפוף להוראות הדין.

          6.12   למעט זכות הלקוחה להטבה או לזכות הכלולות במפורש בתכנית הנאמנות (באם תעמוד בתנאים לקבלתן בהתאם לתקנון) הלקוחה פוטרת את דניה ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורים במישרין או בעקיפין בתכנית הנאמנות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הלקוחה מאשרת כי כל תקלה, שיבוש, איחור שינוי וכדומה אשר לדניה אין שליטה עליהם או אשר מקורם באירועים כגון קורונה, מגיפה, הוראת רשות מוסמכת, כח עליון, מלחמה, שביתה, מעשה טרור, סגר וכדומה, לא יזכו אותה לכל סעד או זכות.

          6.13   התנאים ו/או ההגבלות ו/או ההחרגות בתקנון זה הינם בכפוף לכל דין. תכנית הנאמנות תבוטל באם תיאסר על פי כל דין.

          6.14   תנאי תקנון זה יחולו בנוסף להוראות התקנונים והתנאים הבאים אשר באתר: תנאי שימוש כלליים באתר ("תנאי שימוש"), תנאי רכישה באתר לרוכשים בישראל ("תקנון האתר"), תנאי משלוחים והחזרות - ישראל ("משלוחים והחזרות"), מדיניות הפרטיות ("מדיניות הפרטיות") ותקנון רכישת גיפט קארד ("תקנון גיפט קארד").